Svi trenutno dostupni uređaji i vitalni dijelovi potrebni za stvaranje magle.