Opći uvjeti korištenja i pravila privatnosti


Ovi opći uvjeti korištenja (Uvjeti) primjenjuju se na sve ugovore za prodaju robe od strane prodavatelja prema kupcu te će prevladati nad bilo kojom drugom dokumentacijom ili komunikacijom od strane kupca.


Prihvaćanje isporuke robe smatrat će se dokazom da je Kupac prihvatio ove Uvjete kao i uvjete jamstva koje će Nubilum d.o.o. dostaviti kupcu s robom koja ima jamstvo.

Svaka promjena ovih Uvjeta korištenja (uključujući bilo kakve posebne uvjete i uvjete koji su dogovoreni između stranke) bit će ništavna ako nije posebno pismeno dogovorena od strane Prodavatelja.

Sve pritužbe imaju biti poslane na Nubilum d.o.o., Krešimira Filića 51, 42000 Varaždin ili na e-mail info@nubilum.hr

Mlađima od 18 nije dozvoljena kupnja. Kupnjom potvrđujete da ste punoljetni, kao i da ste potpuno poslovno sposobni.

Nubilum d.o.o. dopušta sklapanje ugovora o kupnji robe isključivo punoljetnim, potpuno poslovno sposobnim osobama.

Ugovor u ime i za račun potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Izjava o odgovarajućoj dobnoj granici

Kada roba može biti naručena samo za osobe određene starosne dobi, Kupac potvrđuje da je punoljetan prijavom na internet trgovinu i plasiranjem narudžbe te upisivanjem svog OIB-broja prilikom prijave. Ako nedostaje OIB broj u profilu Kupca narudžba neće biti provedena te će se smatrati da je Kupac maloljetna osoba.
Ako Prodavatelj otkrije da kupac nema zakonsko pravo naručiti određenu robu, Prodavatelj ima pravo otkazati nalog odmah, bez prethodne najave.

Značenje pojmova

Kupac: označava pojedinca ili organizaciju koja kupuje ili je suglasna kupiti robu od prodavatelja odnosno korisnika koji stavlja nalog putem web stranice, telefonom, SMS-om ili pismom.
Potrošač: ima značenje koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača u RH.
Ugovor: označava pisani akt koji može biti i u elektronskom obliku između Prodavatelja i Kupca u vezi prodaje i kupnje roba, a koji uključuje ove Uvjete korištenja.
Roba: označava proizvode koje se kupac obvezuje kupiti od prodavatelja.
Prodavatelj: označava Nubilum d.o.o. za trgovinu i usluge, Krešimira Filića 51, 42000 Varaždin
Uvjeti: označava odredbe i uvjete prodaje iz ovoga Ugovora i posebne uvjete koji su dogovoreni u pisanom obliku od strane Prodavatelja.
Ništa u ovim Uvjetima korištenja neće utjecati na zakonska prava kupca kao potrošača.
Ako Vas interesira proizvod kojeg trenutno nema na web trgovini, molimo Vas da nam se obratite elektroničkom poštom, kako bi vas informirali o datumu moguće kupnje i dostave. Za sve ponuđene proizvode na stranicama postoji objavljena slika i osnovni opis proizvoda. Ako slike nema, a radi se o proizvodu za koji smatrate da bi slika trebala postojati, molimo da nam se obratite i zatražite postavljanje slike te da ne kupujete proizvod za koji smatrate da nema dovoljno informacija na stranici.
Ovi uvjeti reguliraju proces naručivanja, plaćanja, dostave i eventualne reklamacije proizvoda koji se prodaju kroz naše internet prodajno mjesto.

Naručivanje

Sve narudžbe za robu smatrat će se kao ponuda kupca za kupnju robe u skladu s ovim Uvjetima te podliježu prihvaćanju od strane Prodavatelja.
Narudžbom se smatra popunjeni formular za naručivanje potvrđen u internet trgovini, kao i primljene narudžbe putem telefona ili elektroničke pošte, u skladu s dogovorom s kupcem te potvrdom poslanog računa ili ponude. Plaćanje po ponudi ili računu smatra se prihvatom računa ili ponude.
Prodavatelj može izabrati da ne prihvati nalog za narudžbu iz bilo kojeg razloga.
Kada roba koju je Kupac naručio nije raspoloživa na skladištu, Kupac će biti obaviješten te će mu se omogućiti da naruči drugu robu ili da otkaže narudžbu i primi povrat punog iznosa u roku od 14 dana.

Cijena

Cijenom robe će se smatrati ona koja je iskazana na internet trgovini. Cijena je iskazana s PDV-om i u hrvatskim kunama (HRK).
Cijene su u internet trgovini iskazane bez troškova dostave te se isti iskazuju posebno.
Ukupna nabavna cijena, uključujući troškove dostave, ako ih ima, bit će prikazana Kupcu u košarici prije potvrđivanja narudžbe.

Kupnja

Nakon što je zaprimio nalog, Prodavatelj će potvrditi putem elektronske pošte detalje, opis i cijenu za robu. Kupac ima pravo odustati od kupnje u bilo kojem trenutku prije nego je pošiljka poslana. U slučaju odustajanja nakon slanja pošiljke, Kupac je dužan neotvorenu pošiljku vratiti Prodavaču te u tom slučaju sam snosi troškove povrata robe.
Kupac ima i pravo odustati od kupnje u roku 14 dana od dana kupnje/primitka robe, ukoliko se roba vrati u potpunosti i neoštećena. Za detalje o jednostranom raskidu ugovora, molimo pročitajte odjeljak koji se detaljnije bavi jednostranim raskidom ugovora, a koji se nalazi niže u Uvjetima.
Načini plaćanja i dostave koji su dostupni Kupcu bit će dani na izbor u trenutku kupnje u internet trgovini te su podložni promjeni bez prethodne najave od strane Prodavača.
Kako bi se izvršila narudžba, Kupac mora ispuniti internet formular za narudžbu.
Ako ima prebivalište u Republici Hrvatskoj Kupac može platiti općom uplatnicom prije isporuke ili internet bankarstvom ili drugim izravnim načinom plaćanja koji je dostupan na stranici. U tom slučaju, isporuku vršimo po primitku uplate.
Nubilum d.o.o. za kupnju preko internet trgovine izdaje račun s podacima o kupcu, sukladno relevantnim propisima.
Račun koji dobijete izravno iz internet trgovine na adresu elektroničke pošte nije konačni račun već se ima smatrati ponudom, a konačni račun bit će dostavljen kupcu zajedno s pošiljkom u fizičkom obliku. U slučaju neslaganja cijene na ova dva dokumenta, za kupca vrijedi niža cijena te će eventualni iznos preplate biti vraćen kupcu bez odlaganja.

Dostava

Roba koja se dostavlja u Hrvatskoj obično će biti isporučena unutar roka od 7 (sedam) radnih dana od prihvaćanja naloga. Uobičajeni rok dostave je u pravilu manji i može biti već idući radni dan.
Kada se točan datum dostave dogovori između Kupca i Prodavatelja, a naknadno se ispostavi da ne može biti ostvaren, Kupac će biti obaviješten te će mu se ponuditi mogućnost dogovora novog datuma ili u potpunosti vratiti uplaćena sredstva.
Sukladno tome, kupac može izravno kontaktirati prodavača u vezi narudžbe te dogovoriti bilo koji dostupni alternativni način dostave. U tom slučaju se cijena dostave dogovara ovisno o slučaju. (primjerice, ako je kupac želi dostavu na kiosk Tiska ili HpExpressom ili sl.)
Prodavatelj će koristiti razumne napore kako bi se zadovoljili dogovoreni datumi dostave.
Dostava robe vršit će se na adresu koju je Kupac naveo u nalogu te će Kupac ujedno osigurati sve potrebne radnje kako bi mogao preuzeti narudžbu u zadanom roku.
Za narudžbe od 300 kn na više, dostava je besplatna.
U slučaju znatnih promjena tečaja ili uvjeta prodaje zadržavamo pravo na promjenu cijena. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

Hrvatska Pošta pri plaćanju pouzećem:
Uz višu cijenu dostave pri plaćanju pouzećem, a koji iznos će biti prikazan na računu dodatno na ukupan iznos otkupnine plaća se pošti naknada za transakciju od 1,83% odnosno najmanje 5 kn a najviše 80 kn. Naknada pošte za transakciju naplaćuje Hrvatska Pošta d.d. te ona nije iskazana u košarici niti na računu Nubilum d.o.o..
*za promjene u cijenama koja naplaćuje Pošta odgovorna je Pošta d.d. te se gornji podaci imaju uzeti informativno, a ne kao stvarni podaci.

Pravo Prodavača

Prodavač zadržava pravo da povremeno ažurira cijene na internet stranici u bilo kojem trenutku. Prodavač će učiniti sve napore kako bi osigurao točnost cijena u trenutku kada kupac pravi narudžbu. U slučaju promjene cijena, kupac plaća cijenu koja je bila važeća u trenutku potvrde narudžbe.
Prodavač zadržava pravo da povuče svu robu iz internet trgovine u bilo koje vrijeme.
Prodavač ne snosi odgovornost za povlačenje bilo koje robe s internet stranice ili za odbijanje obrađene narudžbe.
Prodavač ne snosi odgovornost ako se zbog neraspoloživosti robe Kupcu nanese bilo kakva vrsta štete.

Pravo Kupca

Kupcu pripadaju sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača, kao i prava koja ima po drugim relevantnim propisima.
Kupac ne snosi odgovornost ako se zbog korištenja njegovih prava Prodavaču nanese bilo kakva vrsta štete.

Materijalni nedostaci robe

U pogledu materijalnih nedostataka robe, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Za vidljive nedostatke robe, kupac je dužan po primitku robe istu provjeriti te u slučaju vidljivih nedostataka u roku 8 dana od dana primitka robe obavijestiti Prodavača.
Prodavač je dužan, u slučaju materijalnih nedostataka robe, robu zamijeniti, otkloniti nedostatak ili razmjerno smanjiti cijenu proizvodu. Moguće je Kupcu također ponuditi u zamjenu drugi proizvod sličnih karakteristika ili drugi proizvod. U tom slučaju, Kupac je dužan platiti razliku u cijeni ili dobiti povrat razlike u cijeni između odnosnih proizvoda.
koliko Prodavač nije u mogućnosti postupiti na gore navedene načine, dužan je vratiti kupcu iznos plaćen za proizvod ili na drugi način ispuniti obvezu prema Kupcu.
Prodavač ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Jednostrani raskid Ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u Nubilum d.o.o., u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu ove stranice.
Rok za jednostrani raskid Ugovora počinje teći kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. (Odnosno rok počinje teći dan nakon primitka pošiljke i iznosi 14 dana.)
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ako ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. (Odnosno, ako je kupac posebno tražio skuplju dostavu, primjerice HP express, troškovi isporuke padaju na teret kupca.)
Povrat novca Prodavač je dužan izvršiti nakon što je primio robu od Kupca ili nakon što je dostavljen dokaz da je roba poslana Prodavaču.
Robu vratite ili je predajte nama u prodavaoni Nubilum d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Kupac je dužan robu vratiti Prodavaču o svom trošku.
Robu je Kupac dužan vratiti ili je predati u Nubilum d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
U slučaju da se na robi vide tragovi korištenja ili oštećenja smatra se da je roba korištena preko umanjenja potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti te ta roba ne može biti vraćena.
U slučaju da je roba vraćena s oštećenom ambalažom, umanjenje vrijednosti robe bit će 20%.

VAŽNO!
Ovisno o prirodi robe, neka roba ne može biti vraćena pravom na jednostrani raskid Ugovora radi higijenskih ili funkcionalnih razloga. (To u prvom redu uključuje usnike, tekućine i grijače, a moguće i drugu robu, o čemu će se procjena raditi prilikom rješavanja prava na povrat). U svakom slučaju, roba koja je korištena (za tekućine to znači već i da je otvorena, kao i za grijače koji su korišteni, a to znači natopljeni tekućinom ili aktivirani na suho čime su vjerojatno uništeni) i ne može se vratiti zbog toga u prodaju, ne može se vratiti jer se smatra da joj je 100% umanjena vrijednost).


Isključenje prava na jednostrani raskid Ugovora


Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: 
1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora 
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču 
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ograničenje odgovornosti

Osim što može biti implicirana zakonom u kojem se Kupac definira kao Potrošač, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta korištenja od strane Prodavatelja pravna traženja nastale štete Kupca bit će ograničena na štete koje nikada neće premašiti cijenu Robe i Prodavatelj ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu ili gubitak robe.

Sigurnost i zaštita osobnih podataka

Nubilum d.o.o za trgovinu i usluge, tj. www.nubilum.hr internet trgovina se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke, o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza te da informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Nubilum d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Internet stranica / internet trgovina

www.nubilum.hr zadržava pravo urediti ili izbrisati bilo koji sadržaj objavljen na bilo kojem dijelu www.nubilum.hr web stranice u bilo koje vrijeme od strane kupaca ili trećih strana, uključujući dijelove web stranice. Izjave iz kojih se razumno može tumačiti da su proizvodi web stranice www.nubilum.hr terapeutski ili “medicinska pomagala”, općenito su zabranjeni, te će biti predmet uređivanja i / ili uklanjanja iz web stranice. Primjeri toga su izjave kako su elektronske cigarete pomogle pojedincu da prestane konzumirati obične cigarete ili duhanske proizvode općenito ili su pomogle smanjiti razinu unosa nikotina.

Viša sila

Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neizvršenje bilo koje od svojih obveza ako kašnjenje ili neuspjeh proizlazi iz događaja ili okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole, uključujući ali ne ograničavajući se na štrajkove, nesreće, rat, požar, kvar bilo komunikacija, telekomunikacija ili računalnog sustava, kvar pogona ili strojeva ili manjka sirovina iz prirodnih izvora opskrbe. Prodavatelj će imati pravo na razumno produženje vremenskog roka proširenja svojih obveza.

Prekid

Ako se bilo koji dijelovi ovih Uvjeta korištenja smatraju u suprotnosti sa zakonom od bilo kojeg nadležnog Suda u Republici Hrvatskoj iz bilo kojeg razloga, takve će odredbe biti ukinute.

Promjene u uvjetima

Prodavatelj će imati pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, ali to pravo neće utjecati na postojeće Uvjete korištenja koji su prihvaćeni od strane Kupca prije njihove izmjene.
Mjerodavno pravo i nadležnost
Ovi uvjeti uređuju se i tumače u skladu sa zakonom Republike Hrvatske i stranke su ovime podvrgnute isključivoj nadležnosti Hrvatskih sudova.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima: Nubilum d.o.o., Krešimira Filića 51, 42000 Varaždin, e-mail: info@nubilum.hr, Tel: 0998304706:
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________, plaćene temeljem dokumenta broj____________________.
potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
datum.

 

Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.nubilum.hr stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Korisnik prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

  • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;

  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;

  • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;

  • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. 

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba. 

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja. 

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. 

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama. 

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba

Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Prijava pogrešaka

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

Cookie

Što je kolačić (cookie)? 

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. 

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. 

Kako onemogućiti kolačiće ? 

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica. 

Što su privremeni kolačići? 

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke. 

Što su stalni kolačići? 

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama. 

Što su kolačići od prve strane? 

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici. 

Što su kolačići treće strane? 

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe. 

Koristi li www.abrakadabra.com kolačiće? 

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo. 

Kakve kolačiće koristi nubilum.hr? 

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane? 

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. 

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti 

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima: 
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Kolačići koje koristimo

U ovoj tablici stoje kolačići koje koristi stranica nubilum.hr u svojoj osnovi. Ostali kolačići su posebno navedeni u Općim uvjetima.

COOKIE ime

COOKIE opis

CART

The association with your shopping cart.

CATEGORY_INFO

Allows pages to be displayed more quickly.

COMPARE

The items that you have in the Compare Products list.

CUSTOMER

An encrypted version of your customer id.

CUSTOMER_AUTH

An indicator if you are signed into the store.

CUSTOMER_INFO

An encrypted version of the customer group you belong to.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stores your Customer Segment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

A flag that, indicates whether caching is on or off.

FRONTEND

Your session ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to edit their orders.

LAST_CATEGORY

The last category you visited.

LAST_PRODUCT

The last product you looked at.

NEWMESSAGE

Indicates whether a new message has been received.

NO_CACHE

Indicates whether it is allowed to use cache.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.

RECENTLYCOMPARED

The items you recently compared.

STF

Information on products you emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer authorized cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

The products that you recently looked at.

WISHLIST

An encrypted list of products added to your wish list.

WISHLIST_CNT

The number of items in your wish list.

Za eventualna pitanja vezana uz privatnost, kao i ostvarenje Vaših prava vezanih za privatnost, molimo obratite nam se te će naš službenik za zaštitu osobnih podataka stupiti s Vama u kontakt kako bi riješili eventualna pitanja.

Kontaktirajte nas